Cover

Basis hout

In deze opleiding leer je onder begeleiding routinematige handelingen uitvoeren aan de hand van concrete instructies zoals het voorbereiden en machinaal bewerken van hout. 

Je leert ook om houten elementen te verzamelen, behandelen, monteren, plaatsen en afwerken. 

Het is daarbij belangrijk dat je rekening houdt met regels en afspraken voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn en dat je je basiskennis hierover kunt toepassen in de praktijk. 

Onder begeleiding leer met een goede organisatie te werken en grondstoffen voor te bereiden voor een werkopdracht. 

Je bewerkt onderdelen met houtbewerkingsmachines en behandelt oppervlakken in hout (schuren, beschermen, afwerken,…) 

Je leert beslag te monteren en transporteert onder begeleiding grondstoffen, constructieonderdelen en materialen. 

Je plaatst houten elementen onder begeleiding en werkt elementen in hout af.

Vak
# lesuren
Geïntegreerde algemene sociale vorming
Actua 1
BASV 2
Godsdienst 2
ICT 1
Leefsleutels 1
Lichamelijke opvoeding 3
Projecten 3
Beroepsgerichte vorming
Gereedschappen 2
Hout 15
Veiligheid en ergonomie 1
VCA 1
Totaal 32