Cover

Home

Onze school legt het accent op 'groeien naar de toekomst'.

Wij zijn een school voor gespecialiseerd beroepsonderwijs (Opleidingsvorm 3) en ontvangen leerlingen van het type basisaanbod en type 3.

Het onderwijsaanbod is afgestemd op het kennen en kunnen van elke leerling, op ‘maat’ van elke leerling. De juiste balans vinden tussen de algemene vorming, attitudes en een degelijke beroepsopleiding blijft een punt waar wij als school werk van maken.

Bovendien bevinden onze jongeren zich in een belangrijke levensfase. Ze zijn volop aan het groeien, letterlijk en figuurlijk en ontkomen niet aan de eisen van een steeds meer vragende maatschappij …

Daarom mag de toets met de werkelijkheid niet ontbreken en verrijken we het dagelijkse lessenpakket met extra activiteiten. Meerdere contacten met bedrijven en de werkvloer (praktijk op verplaatsing, bedrijfsbezoeken, stages …) zijn een reële voorbereiding op het latere leven.

We streven er naar dat elke leerling na een kwaliteitsvolle schoolloopbaan gekwalificeerd uitstroomt. Hieronder kan u alvast ons aanbod terugvinden.