Cover

Onderhoudsassistent

Hou je ervan om met hout te werken? Ben je graag bezig in de tuin of spreekt metselen en voegen jou meer aan?

Dan ben jij misschien iemand voor onze opleiding onderhoudsassistent. In deze opleiding word je voorbereid tot medewerker in  klusjesdiensten van een gemeente of provincie, bij de groendienst, tuinaannemers of bij een schrijnwerker.

Je leert hier de basistechnieken van houtbewerking, bouw en tuinbouw. Je maakt daarbij ook kennis met de verschillende machines waarmee je, onder begeleiding of zelfstandig, mag werken. Daarbij leer je vooral ook hoe je veilig moet werken.

Vergeet ook zeker niet dat elke les eindigt met de opkuis van het lokaal en de gebruikte materialen. Opgeruimd staat netjes en is vooral heel veilig!

Vak Integratiefase
6e jaar
Geïntegreerde algemene sociale vorming
Maatschappij en welzijn 4
Beroepsgerichte vorming
Bouw 4
Groen 3
Hout 3
Totaal 14

Algemeen:

* eigen werkzaamheden plannen,

* eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren,

* een werkmethode opvolgen,

* een administratie bijhouden,

* materialen en grondstoffen herkennen.

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral:

* afval en restproducten sorteren en verwijderen,

*  met gevaarlijke stoffen weten om te gaan.

Bouw:

* de voornaamste bouwmaterialen herkennen,

* handgereedschappen gebruiken en bouwmachines bedienen,

* eenvoudig metselwerk uitvoeren,

* halfsteense en éénsteense muren metselen,

* mortel aanmaken,

* rioleringsbuizen plaatsen,

* afvoerbuizen ontstoppen,

* muren voegen en hervoegen,

* elastische voegen aanbrengen,

Hout:

* de voornaamste houtsoorten en plaatmaterialen herkennen,

* handgereedschappen gebruiken en houtbewerkingmachines bedienen,

* verschillende verbindingsmaterialen toepassen,

* smetten, zagen, schaven, paren en afschrijven,

* eenvoudige houtverbindingen maken,

* plaatmateriaal verbindingen,

* lamellenverbindingen maken,

* verbindingen met hulpstukken maken.

Tuinbouw:

* gereedschappen gebruiken en machines bedienen,

* gereedschappen en machines onderhouden,

* grasperken onderhouden,

* hagen scheren en snoeien,

* wegen en paden onderhouden,

* beplanting verzorgen en onderhouden,

* sloten en greppels reinigen,

* onkruid bestrijden,

* afsluitingen plaatsen en onderhouden.