Cover

Observatiefase

Dit is het instapjaar als je vanuit de lagere school instroomt. In principe duurt deze fase één schooljaar.
Je krijgt naast algemene en sociale vorming ook beroepsgerichte vorming. Deze beroepsgerichte vorming geeft een initiatie in de opleidingen die de school aanbiedt in de latere fases. Hier krijg je 16 lestijden algemene en sociale vorming en 16 lestijden beroepsgerichte vorming (praktijk). Het lessenrooster omvat 32 lestijden .

Algemene sociale vorming:
De leerstof bestaat uit projecten die bijdragen tot de basisculturele, sociaal – praktische en dynamisch – affectieve vorming.
Tevens wordt er gewerkt aan het onderhouden en verruimen van de reeds verworven kennis en vaardigheden.

Beroepsgerichte vorming:
Je krijgt gedurende het ganse schooljaar de kans om kennis te maken met de verschillende opleidingen die aangeboden worden in de school. Je krijgt iedere week les in één bepaalde atelier en schuift daarna door naar een volgende atelier met een andere vakleerkracht.
Het is de bedoeling je kennis te laten maken met de verschillende grondstoffen, materialen, technieken en werksituaties van de verschillende beroepsmogelijkheden. De leerkrachten observeren je gedurende een gans schooljaar, zodat je optimaal begeleid wordt in je beroepskeuze op het einde van het schooljaar.

* Niveaugroepen *

In de maand september worden de leerlingen willekeurig verdeeld over de verschillende klasgroepen van het 1e jaar. In de loop van de maand worden de leerlingen geobserveerd en worden er screenings afgenomen.

Na een maand worden de leerlingen ingedeeld in nieuwe klassengroepen met aandacht voor: 

  • Tempo differentiatie
  • Niveau differentiatie
  • Groepsdynamiek
  • Sociaal-emotionele aspecten
  • Taalvaardigheid
  • Rekenvaardigheid
  • Klassikale ondersteuning
  • OKAN
Vak
# lesuren
Geïntegreerde algemene sociale vorming
Actua 1
BASV 2
ICT 2
Leefsleutels 1
Projecten 3
Rekenen 1
Taal 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 3
Beroepsgerichte vorming
Basis Groen 4
Basis Horeca 4
Basis Hout 4
Basis Logistiek onderhoud 4
Totaal 32