Cover

Kwalificatiefase

De fase duurt ten minste twee volledige schooljaren. Ook in deze fase kan je nog veranderen van studierichting, maar het is wel de bedoeling dat je 2 jaar dezelfde studierichting volgt. De klassenraad kan, in samenspraak met het CLB, de duur van de fase nog steeds aanpassen. Hier krijg je 12 lestijden algemene en sociale vorming en 20 lestijden beroepsgerichte vorming.

In het 1ste jaar van de kwalificatiefase gaan de leerlingen 3 weken of 15 dagen op stage.

In het 2de jaar van de kwalificatie duurt de stage 6 weken of 30 dagen.

Na de kwalificatiefase is je opleiding eigenlijk afgerond.