Cover

Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen

Ben je sociaal ingesteld en help je graag andere mensen? Volg dan de opleiding logistiek assistent in een ziekenhuis of rusthuis. Je hebt het hart op de juiste plaats, legt gemakkelijk contact en steekt graag de handen uit de mouwen. Je werkt graag met zorgbehoevende mensen of ouderen en je kan je goed aanpassen.

Een logistiek assistent werkt in teamverband in een woonzorgcentrum of een algemeen- of psychiatrisch ziekenhuis. Als logistiek assistent ondersteun je bewoners of patiënten en het verzorgend personeel. Het takenpakket is heel gevarieerd: patiëntenvervoer, maaltijdbedeling, voorraad opvolgen, onderhoud, gegevens registreren…

In deze opleiding maak je kennis met de werkorganisatie in een ziekenhuis en rusthuis. Je leert heel wat logistieke vaardigheden zoals hef- en tiltechnieken, beroepsgeheim, hygiëne maatregelen, EHBO,…

Als logistiek assistent moet je kunnen samenwerken in een multidisciplinair team om zo de zorg voor woon- en leefomgeving van de zorgvrager te garanderen. 

Vak Integratiefase
6e jaar
Geïntegreerde algemene sociale vorming
Maatschappij en welzijn 4
Beroepsgerichte vorming
Logistieke technieken 3
Praktijk op verplaatsing (POV) 7
Totaal 14

Algemeen:

* eigen werkzaamheden plannen,

* eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren,

* een werkmethode opvolgen,

* een administratie bijhouden,

* materialen en grondstoffen herkennen.

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral:

* afval en restproducten sorteren en verwijderen,

* met gevaarlijke stoffen weten om te gaan.

Huishouding:

* het belang van het huishouden uitleggen,

* maaltijden bereiden,

* textiel, kleding en schoeisel onderhouden,

* basisprincipes van interieurinrichting toepassen,

* een woning onderhouden.

Gezondheid:

* basiselementen in verband met gezondheid verwoorden,

* basisprincipes van lichaamshygiëne toepassen,

* basisprincipes van zorg toepassen.

Communicatie:

* eenvoudige communicatietechnieken toepassen,

* de eigen identiteit benoemen,

* je in functie van de eigen leefwereld informeren,

* met anderen omgaan,

* met andere samenlevingsvormen en culturen omgaan,

* je expressief uiten.

Logistiek werk in ziekenhuizen en zorginstellingen:

* maaltijden voorbereiden, bedelen, toedienen, afruimen,

* onderhoudstaken uitvoeren,

* zorg dragen voor de persoonlijke bezittingen van de zorgvrager,

* elementaire ondersteuning bieden bij het bewegen van de zorgvrager,

* hulp inroepen,

* materiaal aanvullen en transporteren,

* animatieactiviteiten ondersteunen.