Cover

Missie & Visie

In onze visie vinden we enkele stokpaardjes terug die bepalend zijn voor onze schoolcultuur:

– succeservaring als basis voor de opbouw van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld;

– zich aanvaard weten en met respect behandeld worden in een opbouwende relatie met medeleerlingen en leerkrachten

– uitgaan van de positieve mogelijkheden van elke jongere afzonderlijk

– de ervaringswereld van de jongeren als begin- en eindpunt nemen voor het organiseren van de onderwijsleersituaties

– een bestendig contact houden met het thuismilieu in een open relatie