Cover

Werkplaatsschrijnwerker

In deze opleiding bieden wij je een waaier aan technieken om hout te verwerken, te verzagen en te behandelen.

Binnen de opleiding werkplaatsschrijnwerker krijgen de jongeren een basisopleiding in schrijnwerk zodat ze later als schrijnwerker kunnen tewerkgesteld worden.

Vak Integratiefase
6e jaar
Geïntegreerde algemene sociale vorming
Maatschappij en welzijn 4
Beroepsgerichte vorming
Hout 10
Totaal 14

Algemeen:

* eigen werkzaamheden plannen,

* eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren,

* een werkmethode opvolgen,

* een administratie bijhouden,

* materialen en grondstoffen herkennen.

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral:

* afval en restproducten sorteren en verwijderen,

* met gevaarlijke stoffen weten om te gaan.

Manuele houtbewerking:

* smetten, zagen, schaven, paren, afschrijven,

* eenvoudige houtverbindingen maken.

Machinale houtbewerking:

* hout- en plaatmateriaal machinaal bewerken,

* verschillende houtverbindingen machinaal uitvoeren.

Plaatmateriaalverbindingen:

* lamellenverbindingen maken,

* verbindingen met hulpstukken maken.

Ramen en deuren:

* soorten ramen en deuren herkennen,

* houten ramen en deuren maken,

* hang- en sluitwerk plaatsen en afstellen,

* profielen en dichtingstrips aanbrengen,

* omkastingen aanbrengen,

* oppervlaktebehandeling uitvoeren.

Interieurelementen:

* plaatmateriaal en massief hout verwerken,

* onderdelen van interieur- en binnenschrijnwerkconstructies bewerken,

* afwerkingsmateriaal voorbereiden.