Cover

Integratiefase

Wil je na vijf jaar je kans op werk nog vergroten? Dat kan door een extra jaar te volgen: de alternerende beroepsopleiding of ABO.

Je volgt 2 dagen les op school en je gaat 3 dagen op stage op de werkvloer. Er wordt steeds gezocht naar een goede match tussen leerling en stageplaats, met het oog op een blijvende tewerkstelling op het stagebedrijf.

Doel

Jongeren klaarstomen om op de gewone arbeidsmarkt tewerkgesteld te worden.

Jongeren opleiden tot zelfredzame en actieve burgers (= zelfstandig denken en handelen).

Wie komt in aanmerking?

Leerlingen die:

– het getuigschrift van de opleiding behaald hebben.

– het getuigschrift van verworven competenties behaald hebben.

– een attest van verworven bekwaamheden behaald hebben én door de klassenraad bekwaam worden bevonden.

 

Tal van voordelen van het ABO-traject:

Je wordt intensief begeleid op de werkvloer en hebt op die manier de mogelijkheid om ervaring op te doen vooraleer je op de arbeidsmarkt terecht komt.  Je vergroot jouw kans op tewerkstelling.

Bij het succesvol beëindigen van het ABO-jaar (= 316 dagdelen, waarvan minimaal 114 dagdelen aanwezigheid in de school en minimaal 175 dagdelen aanwezigheid op de werkvloer), ontvang je:

– een motivatiepremie van 500 euro, toegekend door het Europees Sociaal Fonds (ESF-agentschap)

– een extra getuigschrift van ABO

Gedurende de ABO-opleiding blijf je ook kinderbijslag ontvangen.

Het ABO-jaar is eveneens een door de VDAB-erkende opleiding. Tijdens het traject blijf je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB. De wachttijd loopt dus verder bij VDAB.  

Als je geslaagd bent voor het ABO-jaar, ontvang je al in september een inschakelingsuitkering

Voor diegenen die nog niet over het getuigschrift van de opleiding beschikken:

– extra mogelijkheid om het getuigschrift van de opleiding te behalen, door het opnieuw deelnemen aan de kwalificatieproef.