Cover

Medewerker Groen – en tuinbeheer (4e jaar)

Tijdens deze opleiding maken de leerlingen kennis met groenbeheer. Leerlingen leren over planten, techniek en duurzame ontwikkeling van de wereld. 

De vorming is gericht op een duurzame bewerking van natuur: het bewerken van de natuur (agricultuur) en er agro-ecologisch mee omspringen liggen aan de basis van die cultuur.

Houdingen als respect en eerbied zowel voor de niet-levende materie als voor levende wezens zijn fundamenteel in de mens- en maatschappijvisie en liggen aan de basis van de richting Medewerker groen- en tuinbeheer.

Het christelijk geloof maakt duidelijk dat de aarde ons gegeven is en dat we er een grote verantwoordelijkheid voor dragen.

In de algemene vorming en in de specifieke vorming ontdekken leerlingen hoe ze die verantwoordelijkheid in hun werk vertalen en hoe ze duurzaam met plant en milieu kunnen omgaan en een evenwicht kunnen vinden tussen economische en ecologische aspecten van hun beroepsuitoefening.

Vak Kwalificatiefase Integratiefase
4e jaar 5e jaar 6e jaar
Geïntegreerde algemene sociale vorming
Actua 1 1
BASV/ICT/Werkvaardigheden 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 3 3
Maatschappij en welzijn 2 2 4
Rijbewijs 2 2
Beroepsgerichte vorming
Bouw 6 6 4
Groen 7 7 3
Hout 6 6 3
VCA 1 1
Totaal 32 32 14